Dział Reklamacji

Fax: 62 768-40-62
Kierownik Działu Reklamacji
Aleksandra Włodarczyk tel. 62 768-40-51
tel. kom. 661 605 306
a.wlodarczyk@portosrolety.pl
Sylwia Wardęga tel. 62 768-40-32, 45, 51
s.wardega@portosrolety.pl
Ewa Płatek tel. 62 768-40-32, 45, 51
e.platek@portosrolety.pl
Marzena Kałużna tel. 62 768-40-32, 45, 51
m.kaluzna@portosrolety.pl
Bogumiła Ratajczak tel. 62 768-40-32, 45, 51
b.ratajczak@portosrolety.pl
Ewelina Zglińska tel. 62 768-40-32, 45, 51
reklamacje@portosrolety.pl
Sylwia Wróblewska tel. 62 768-40-32, 45, 51
s.wroblewska@portosrolety.pl
  Początek strony