Dział HR

Kierownik ds. personalno - administracyjnych
Monika Przybyłowska - Buczek
tel. kom. 603-153-864
m.przybylowska_buczek@portosrolety.pl
Dział HR - Kalisz
Paulina Szymczak tel. 62 505-52-06
rekrutacja@portosrolety.pl
Dział HR - Kalisz
Angelika Ratajczyk tel. 62 504-52-05
a.ratajczyk@portosrolety.pl
Dział HR - Kuchary
Agnieszka Szymańska tel. 62-504-52-16
rekurutacja.kuchary@portosrolety.pl


Podążaj za nami:

 Początek strony