BUDMA 2013

 

Z przyjemnością informujemy, że na tegorocznych, XXII Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2013 w Poznaniu, odbywających się w dniach 29 stycznia – 1 luty, firma PORTOS Renata, Tomasz Szukalscy Sp.j. została nagrodzona medalem Acanthus Aureus za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy. Celem Konkursu Acanthus Aureus jest nagradzanie stoisk wystawienniczych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne sprzyjają realizacji strategii marketingowej firmy, kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy i tworzeniu atmosfery właściwej dla bezpośredniej komunikacji z klientem i z rynkiem. Konkurs ma charakter otwarty - udział mogą wziąć wszyscy wystawcy, a o wyborze laureatów decyduje specjalna Kapituła MTP.

Kapituła przeprowadza ocenę stoisk na podstawie nadesłanych materiałów oraz prezentacji stoiska podczas targów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

                    - cele uczestnictwa firmy w targach z punktu widzenia realizacji strategii marketingowej firmy,

                    - scenariusz stoiska,

                    - kompozycję przestrzenną stoiska,

                    - koncepcję układu graficznego eksponatów i etalażu,

                    - jakość realizacji projektu.

Spośród ponad 1000 wystawców, nasze stoisko zdobyło ten zaszczytny laur, co potwierdza trafność strategii marketingowej oraz po raz kolejny udowadnia, że firma PORTOS jest liczącym się producentem rolet w Polsce.

 

Zobacz także



Zadaj pytanie on-line  Początek strony